Blog

 • Lo llaman crowdlending...

  Lo llaman “crowdlending”, también “p2b lending” (del inglés peer-to-business lending). Llámenle como quieran, en realidad, no deja de ser un préstamo entre particulares y empresas. Consiste, según esa fuente de sabiduría que es la ...

  Seguir llegint
 • S’amplia a tot Barcelona la suspensió d’habitatges d’ús turístic

  La Comissió de Govern de l’ajuntament de Barcelona, acordà el passat 22 d’octubre l’ampliació de la suspensió de comunicacions prèvies per a habitatges d’ús turístic.Aquesta suspensió de fins a dos anys ha de servir per ...

  Seguir llegint
 • REFORMA FISCALEl passat 6 d’Agost varen ser publicats al Butlletí Oficial del Congrés els Projectes de Llei de Reforma Fiscal que afecten als tributs més importants:IRPF, SOCIETATS, IVA, NO RESIDENTS.S’espera que aquesta normativa entri en vigor el proper 1 de Gener...

  Seguir llegint
 • La proliferació dels anomenats clubs cannàbics, clubs suposadament per a socis i consum privat de cannàbis, ha fet que l’Ajuntament hagi aprovat en la sessió de dimecres 11 de juny no permetrà durant un any l’obertura de nous clubs cannàbics. ...

  Seguir llegint
 • Si be sembla que encara hi ha d’haver ajustos a la baixa, sembla que aquesta s’estabilitza segons es desprèn de les dades de l’índex del preu de l’habitatge que publicava l’INE aquest dilluns.A l’informe es reflexa que a nivell d’Estat el preu ...

  Seguir llegint
 • Com cada dos mesos, ja té disponible al seu correu electrònic la nostra newsletter de MASIFILL PATRIMONIA. Pot consultar-ne els nous articles aquí.Si encara no la rep, pot donar-se d'alta enviant un mail a newsletter@masifillpatrimonia.com i rebrà, cada dos mesos, un ...

  Seguir llegint
 • El passat 30 d’abril a comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona adoptà l’acord de suspendre les comunicacions prèvies d’inici d’activitats per a Habitatges d’Ús Turístic, aquest acord ha estat publicat al BOPB de divendres...

  Seguir llegint
 • L’Ajuntament ha publicat el cens amb els 389 d’establiments i comerços a qui afecta la suspensió per a obtenció de permisos d’obres i activitats al considerar-los emblemàtics. El detonant d’aquesta moratòria ha estat la desaparició en...

  Seguir llegint
 • El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha fet pública (14 de març) la convocatòria per a la concessió de subvencions a Barcelona per l’any 2014. La convocatòria va destinada a comunitats de propietaris i a propietaris d’habitatges d’us ...

  Seguir llegint
 • Actualment l’arrendament d’immoble destinat a habitatges, es troba subjecte a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD), en la seva modalitat de transmissions patrimonials oneroses (TPO). Correspon abonar aquest impost a ...

  Seguir llegint
 • Finalitza a final de febrer el termini per a la presentació del model 184. Aquest model es obligatori per a entitats en règim d’atribució de rendes (com són les comunitats de béns o les comunitats de propietaris) amb uns ingressos a partir de 3000 euros. En ...

  Seguir llegint
 • II Fòrum Jutges/Administradors de Finques

  Es celebra els dies 15 i 16 de novembre el segón Fòrum Jutges / Adminstradors de finques, centrant-se el fòrum principalment en l’anàlisi de millores i reformes pendents en el projecte de reforma de la vigent règim jurídic de la Propietat Horitzontal a...

  Seguir llegint
 • El Banc Central Europeu ha anunciat la rebaixa dels tipus d'interès a la zona euro del 0,5% al 0,25%.Pel que fa a les hipoteques, la rebaixa dels tipus d'interès per part del BCE tindrà efectes graduals en qualsevol préstec en vigor referenciat en l'euríbor que ...

  Seguir llegint
 • Novetats a la declaració anual de les comunitats

  El Reial Decret 828/2013 amb efecte 1 de gener de 2014, obligarà a les comunitats a presentar la declaració anual d’operacions amb terceres persones (model 347) per a operacions superiors a 3005,06€, es a dir caldrà declarar a l’Agència Tributària ...

  Seguir llegint
 • Més de 170 Municipis posen en marxa la “amnistia” cadastral, es podran acollir al procediment de regularització cadastral, previ pagament d’una taxa de 60 euros, i es podrà actualitzar des de l’any 2010.Aquest procés serà vigent fins a ...

  Seguir llegint
 • Espais de coworking: una opció amb més seguidors cada vegada.

  Durant aquesta època de crisi i atur es mira als emprenedors com el salvavides que ha de reflotar l’economia a mig i llarg termini. Aquests emprenedors necessiten un espai cada vegada més reduït on es pugui interactuar amb altres professionals amb els que crear ...

  Seguir llegint
 • El Ministre d’Indústria ha anunciat una pujada de l’energia elèctrica d’un 3,2% de manera imminent, que s’afegeix a la d’un 1,5% del juliol. Aquesta pujada es justifica en base al desequilibri de costos del sistema elèctric, de forma que el cost que...

  Seguir llegint
 • Joan Raldiris, en representació de MASIFILL visità la planta d’ORONA a Hernani, on es fabriquen els ascensors i components de la companyia. Igualment visità les futures instal·lacions que ORONA està construïnt al parc tecnològic de Donosti que, ...

  Seguir llegint
 • El Govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de llei que modificarà el capitol tercer del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, és a dir: l’àmbit de regulació de la Propietat Horitzontal a Catalnunya.Enllaç a l'avantprojecte de ...

  Seguir llegint
 • Aquesta llei afecta de forma important els àmbits esmentats, modificant i ampliant, el termini necessari per a la reclamació quantitats degudes a Comunitats, alhora que es regula l’anomenada IEE (informe d’avaluació de l’edifici), el que implicarà la ...

  Seguir llegint

Barcelona

Via Augusta, 118 Baixos

Barcelona

Fontanella, 17 Pral

Alella

Balmes, 7 Baixos

Telèfon comercial

934 124 848
© 2019 MASIFILL Patrimonia. Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
by WM & DF