Presentat l’índex de preu del lloguer

<< Tornar al Blog
22.06.2017
 Ahir dimecres dia 21-06-2017, va entrar en funcionament l’Índex de Preus de Lloguer de Catalunya. Aquest Índex te una doble funció, per una banda cerca oferir al mercat transparència pel que fa als preus del lloguer i per l’altre esdevenir una eina que serveixi per moderar els increments de preus.

L’Índex te com a base les dades dels preus de lloguer dels contractes que estan dipositats a l’INCASOL des de 2014 fins a 2016 i s’aplica a 27 municipis, entre ells Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquest Índex s’anirà actualitzant cada dos anys.

La nostra opinió, no obstant, es que aquesta actualització tant ajornada acabarà produint un desfasament entre la realitat i l’Índex amb el decurs del temps, una actualització més ràpida i constant fora fonamental si el que es pretén oferir es una real transparència i evitar que els preus de l’Índex esdevinguin obsolets vers la realitat del mercat de lloguer d’habitatges.

El sistema dona un valor orientatiu del preu de lloguer d’un habitatge en base a la ubicació i característiques del mateix. L’Administració ha indicat que encara es trigarà un parell de mesos per verificar el correcte funcionament d’aquest indicador.

L’ús de la eina es gratuït, força senzill i es troba disponible a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Només cal entrar a la pagina web i complimentar els camps, que són: adreça, metres quadrats de l’habitatge, estat de conservació, alçada, antiguitat i la seva qualificació energètica. Introduïdes aquestes dades, el sistema retornarà com a resposta una pàgina amb l’àrea geogràfica que s’ha utilitzat pel càlcul del preu, el nombre d’habitatges que permeten obtenir l’índex de referència del preu de lloguer en €/m2, l’índex es presenta destacat en vermell entre les dades que representen els trams superior i inferior del rang de preus per metre quadrat dels contractes dins l’àrea seleccionada.

El preu de lloguer lògicament serà el que pactin les parts i l’Índex no obliga a res, sinó que vol ser un element més d’informació. Tanmateix s’ha informat per part de l’Administració pública de futurs possibles incentius per els propietaris que en cas de llogar, fixin els preus del seus habitatges dins o per sota dels preus de l’Índex –aquests beneficis encara estan per definir i aprovar- i sembla que aniran en la línia d’obtenir certes rebaixes en el tram autonòmic de l’IRPF o en l’IBI de l’Ajuntament, d’altra banda també s’ha insinuat que potser properament s’obligarà a publicar, com a mera referència, el preu fixat per l’Índex en l’anunci dels habitatges en lloguer, independentment de que sigui la propietat qui determini el preu lloguer del seu habitatge.

Des de MASIFILL farem un seguiment de les novetats que es vagin produint per anar-vos informant en tot moment, i donat el cas, dels possibles avantatges que puguin suposar aquests anunciats incentius.

D’altra banda, analitzats els darrers lloguers que s’han realitzat per part dels clients de MASIFILL, podem concloure que, per norma general, la majoria de les noves contractacions realitzades a través nostre es troben per sobre del preu de l’Índex i mes aviat propers a la franja superior del mateix; el que, al nostre criteri, indica que l’Índex presenta una infravaloració en el preu per metre quadrat respecte al valor real del mercat de lloguer d’habitatges a dia avui, això entenem que ve donat pel fet de que la mostra utilitzada per valorar són els preus d’habitatges llogats fins el 2016 i no reflexa l’evolució alcista en el preu de mercat que s’ha produït en el primer semestre de 2017.

Barcelona

Via Augusta, 118 Baixos

Barcelona

Fontanella, 17 Pral

Alella

Balmes, 7 Baixos

Telèfon comercial

934 124 848
© 2019 MASIFILL Patrimonia. Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
by WM & DF